چهارشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۲

برگزاری همایش بزرگ دختر وسبک زندگی بمناسبت دهه کرامت باحضوردکترمحمدرضاسلیمانی
بمناسبت ولادت حضرت معصومه(س)ودهه کرامت،همایش بزرگ دختروسبک زندگی باحضوردختران درتاریخ92/6/19درکانون تربیتی برادران 9دی باشکوه خاصی برگزارگردید.دراین همایش علی تبار رئیس اداره تبلیغات اسلامی ،زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی ،رضائیان معاون تیزهوشان دخترانه (فرزانگان)وجمعی ازروزنامه نگاران وخبرنگاران نیزحضورداشتند.دراین همایش بزرگ بعدازتلاوت آیاتی چندازکلام ا..مجید علی تبار،رئیس اداره تبلیغات اسلامی قائم شهرضمن خیرمقدم گویی وتشکروقدردانی ازحضوربزرگ دختران دراین گردهمایی ،اشاراتی اجمالی به کرامت وفضیلت اخلاقی ومعنوی حضرت فاطمه معصومه(س)نمودندوتصریح نمود:وجودپربرکت بارگاه حضرت معصومه(س) درکشورایران مایه بسی افتخاربرای ماایرانیان است.سپس دکترمحمدرضاسلیمانی متخصص آسیب هاومسائل اجتماعی وکارشناس صداوسیماومدرس دانشگاه مازندران دراین همایش،دوره های زندگی انسان رابه 5دوره تقسیم نمودوتاکیدنمود:دوره نوجوانی مهمترین وخطرناکترین دوره زندگی انسان است.و دوره جوانی نیزمهم وخطرناک است ولی نه به اندازه نوجوانی.ایشان درادامه افزود:مهمترین کلمه زندگی هرانسانی ،انتخاب است وانتخاب درزندگی مهمترین شاخص خوشبختی است که حساسترین وبی برگشت ترین وشکننده ترین انتخاب،انتخاب همسراست وهمچنین اولین انتخاب درازدواج ،بهترین انتخاب است که دختران بایدبه این مهم توجه خاص نمایند.عضوکمیسیون طلاق درادامه تصریح نمود:انتخاب دوست یک انتخاب مهم است که تاثیرات این انتخاب درزندگی ورفتارآتی نوجوان غیرقابل انکاراست.ادامه بخش این همایش ،شعرخوانی توسط شاعره خانم  بابایی بوده است که دروصف بی بی حضرت معصومه(س) قطعات شعری راقرائت نمود.مولودی خوانی درجمع اختصاصی بانوان دراین همایش ،توسط فاطمه علی پور،مداح اهل بیت(ص)یکی دیگرازبرنامه های جذاب این گردهمایی بوده است.اهدای جوایزبه قیدقرعه به دارندگان نام مبارک"معصومه""نیزپایان بخش این مراسم بوده است.شایان ذکراست این همایش باهمکاری ومشارکت اداره تبلیغات اسلامی واداره فرهنگ وارشاداسلامی واداره آموزش وپرورش برگزارگردیده است.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 10:8 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۲

راهیابی نمایش چرختو به جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان

به گفته زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی قائمشهر نمایش چرختو به نویسندگی طیبه مقدم وکارگردانی رجبعلی فلاح کاری از گروه تئاتر سایه شهرستان قائمشهر به هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان راه یافت. بر اساس رای هیات داوران نمایش چرختو در بخش رقابتی شاخه کودک ونوجوان این جشنواره بر گزیده شد. گفتنی است هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان مهرماه سالجاری در مریوان برگزار خواهد شد.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 23:13 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۲

برگزاری دومین دوره آزمون متمرکزمراکزمهارت آموزی درشهرستان قائم شهر

همزمان باسراسرکشوردومین دوره آزمون متمرکزمراکز مهارت آموزی کارودانش درروزجمعه مورخ92/6/14وباحضورنمایندگانی ازوزارت فرهنگ وارشاداسلامی واداره کل درشهرستان قائم شهربرگزارگردید.دراین آزمون که دررشته های طراحی صفحات وب وموسیقی برگزارشد؛تعداد666نفرآقاوخانم شرکت نموده اند.گفتنی است برای افرادی که دراین آزمون حدنصاب نمره های لازم راکسب نمایندمدرک معتبرصادرخواهدشد.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 14:22 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۲

برگزاری همایش بصیرتی جوان وجنگ نرم درحسینیه عاشقان ثارا...باحضوراستاددکترحسن رحیم پورازغدی

 همایش سلسله مباحث بصیرتی معرفتی باعنوان جوان وجنگ نرم  توسط استادفرهیخته حوزه ودانشگاه وعضوشورای عالی انقلاب فرهنگی ،دکترحسن رحیم پور ازغدی باحضورجوانان ودانشجویان درتاریخ چهارشنبه 92/6/13ساعت5عصردرحسینیه عاشقان ثارا...برگزارگردید.دراین همایش بزرگ ،دکترحسن رحیم پور درجمع جوانان ودانشجویان گفت:غرب بوسیله رسانه ها برجهان حاکم است وایران نیزباهمین تکنولوژی درکنارایمان جوانان خودتوانسته درمقابل قدرتهای غرب وشرق وصهیونیستها بایستد پس نمی توان گفت که علم وتکنولوژی باعث بدبختی های جهان شده است بلکه اگرتکنولوژی درگسترش عدل وحق وحقانیت باشدویااگربه روح برادری واخلاقی کمک کندآن تکنولوژی،اسلامی است ودرخدمت اسلام ومردم جهان است.ایشان درادامه افزود:بزرگترین کتابخانه ها وبیمارستانها وبزرگترین فیلسوفان درجهان اسلام بود که بیشترین سهم آن هم درایران بوده است ولی اکنون نیزدراین برهه زمانی ،ایران بایدبتوانددرجهان حرف اول رابزند.متاسفانه غربی ها باگسترش این تفکرکه شرق ،سرزمین عرفان ومعنویت است وغرب ،سرزمین علم وتولیدوصنعت است شرق راازپیشرفت وتمدن بازداشته اند،درحالیکه می دانیم اگربه صنعت به دیده الهی وموحدانه بنگریم می تواندمنشاءخیروصلح وعدالت درجهان باشد.دکترحسن رحیم پوردرسخنانش تاکیدموکدنمود که همه دانشجویان باتفحص وتحقیق ومطالعه به حقیقت برسندوبه شناخت مسائل نائل گردند وباسلاح علم ودانش دررفع مشکلات کمک نمایند.                                           

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 9:30 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۲

برگزاری همایش سلسله مباحث بصیرتی معرفتی توسط استادحسن رحیم پوردرسالن آمفی تئاترهلال احمرهمایش سلسله مباحث بصیرتی معرفتی توسط استادفرهیخته حوزه ودانشگاه،دکترحسن رحیم پورازغدی باحضوراساتیددانشگاه وفرهنگیان درتاریخ92/6/12ساعت5عصردرسالن آمفی تئاترهلال احمربرگزارگردید.این همایش بزرگ بصیرتی معرفتی باهمکاری شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهرودفترامام جمعه ،فرمانداری وموسسه فرهنگی هنری رهپویان حق برگزارگردید.دکتررحیم پور،دراین همایش ضمن بیان تفاوتهای جوامع لیبرال والهی وتفکیک سبک زندگی جوامع لیبرال غربی وتفکرمادی وتفکرتوحیدی والهی ازیکدیگر،به آزادگی انسان درکنترل امیال نفسانی وشهوانی انسان تاکیدموکدنموده اندوتصریح نمود:درزندگی لیبرال، اخلاق حاکم نیست بلکه خشم وشهوت ومنیت ومنافع فردی وشخصی حاکم است وغریزه موتوراصلی زندگی درجوامع لیبرال است درحالیکه درتفکرتوحیدی والهی وجوامع اسلامی، حقوق بشری معنا پیدامی کندوهرکسی به مردم ظلم نمایددرواقع به خداونداعلام جنگ نموده است واسلام برای انسان،کرامت فردیت وشخصیت قائل است وتناقضی بین من ودیگرانسانها نیست وهویت فردی واجتماعی انسان یکپارچه می گردد.درتفکرتوحیدی شخص حق نداردبه کرامت دیگرانسانهاتجاوزنمایدچوت کرامت هرانسانی امانت خداست،کرامت انسان،کرامت الهی است.دکتررحیم پوردرادامه افزود:درتفکرالهی،ایثاروشهادت ازمنزلت والایی برخورداراست چون شهید درعمل منجربه آسایش ومنافع بندگان الهی می گردد وشهیددرنزدخداوند ضیافت اختصاصی دارد.ایشان ازامربه معروف ونهی ازمنکربه دفاع علنی ورسانه ای ازحق وعدالت درجامعه یادکردکه این درجوامع اسلامی نمودپیدامی کندنه درجوامع غربی                                                                                                   

 

 


نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 8:55 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۲

دهه ی کرامت سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س) وحضرت امام رضا (ع)برهمه مسلمانان مبارک


نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 20:12 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۲

برگزاری مراسم سالروز شهادت حضرت امام صادق (ع)و سالگرد آیت الله صالحی مازندرانی در مصلی جمعه قائمشهر

همزمان باسالروز شهادت رئیس مذهب جعفری امام صادق (ع)،مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی فقیه اهل بیت و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله صالحی مازندر انی وشهدای روحانیت شهرستان قائمشهر با حضور علما و روحانیت معزز،مسئولین ادارات ونهادها واقشار مختلف مردم در مورخه 92/6/11 درمصلی جمعه قائمشهر بر گزار شد . در این مراسم معنوی پس از تلاوتی چند از قرآن مجید وخیر مقدم توسط حاج آقا سلیمانی مدیر حوزه علمیه کوتنا ،ذاکر اهل بیت برادر رضوی به ذکر مصیبت پرداخت. در ادامه دکتر حسن رحیم پور ازغدی استاد حوزه ودانشگاه وعضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنانی ضمن اشاره به فضائل وکرامات اخلاقی امام جعفر صادق وعلمای شیعه فرمودند:امام صادق (ع)دریای معرفت ومکتب امام مکتب بسیار غنی وانسان ساز است.عضوشورای عالی انقلاب فرهنگی درادامه افزودند،خلوص، زهد وساده زیستی وتربیت شاگردان فراوان از ویژگیهای بارز آنحضرت بوده است.دکتر ازغدی اظهار داشتند خضوع نفسانی ازجمله ویژگیهای خاص علمای شیعه بویژه حضرت آیت الله صالحی مازندرانی (ره)بوده است که همین ویژگی باعث شده که علما را مردمی نموده ومردمی نگه داشته است.ایشان در ادامه در خصوص سجایای علمی واخلاقی آیت الله صالحی مازندرانی فرمودند:این عالم برجسته و مدرس حوزه علمیه قم ،منشاء خدمات موءثر و ارزشمند برای انقلاب اسلامی ومردم مازندران بوده والگوی تلاش وشمع ایثار وفروغ فقاهت ومقتدای طالبان علوم دینی بود.وی در پایان متذکر شدند نقش علما وروحانیت در هدایت جامعه اسلامی والگوی رفتاری واخلاقی این قشرعظیم بر آحاد جامعه بر کسی پوشیده نیست ومردم جامعه باید از این سفیران نور و هدایت ومشعل داران علم وفقاهت به عنوان شاگردان مکتب امام جعفر صادق ومربیان الهی ومکتب توحیدی بهره مند گردند تا بتوانند در مسیر صحیح الهی رهنمون شوند.گفتنی است قبل از این مراسم ، دسته روی از حسینیه عاشقان ثارالله به سمت مصلای جمعه باشکوه خاصی برگزار شد.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 20:3 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲

سا لروز شهادت رئیس مذهب جعفری حضرت امام جعفر صادق (ع) بر عموم شیعیان جهان تسلیت بادادامه مطلب
نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 23:29 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲

آزمون خط تحریری در قائمشهر برگزارشد

 به گفته زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی قائمشهر آزمون خط تحریری با حضور پرشور هنر جویان خوشنویس قائمشهری در روز جمعه 92/6/8  در مجتمع فرهنگی حر بر گزارشد در این آزمون تعداد 108نفراز هنرجویان قائمشهری در دوره های مقدماتی،تکمیلی وپیشرفته خط تحریری به رقابت پرداختند.گفتنی است این آزمون با همکاری انجمن خوشنویسان شهرستان قائمشهر و اداره فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار شد.                                                                                                                                         

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 1:26 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۲

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی قائمشهر به عنوان مدیر نمونه شهرستان بر گزیده شد

درپنجمین روز از گرامیداشت هفته دولت ویاد وخاطره شهیدان رجایی وباهنر مراسم تجلیل ازمدیران وکارمندان نمونه ادارات شهرستان قائمشهر با حضور حضرت آیت ا... معلمی امام جمعه محترم قائمشهر وپیرفلک فرماندار قائمشهر در سالن شهرداری برگزار گردید.دراین مراسم زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی قائمشهر ازسوی فرماندارورئیس ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان قائمشهر به عنوان مدیر نمونه شهرستان در سال 92برگزیده شد.دربخشی از این لوح سپاس آمده است:هفته دولت یادآور فداکاریهای فرزندان پاک نهادوگرانقدر انقلاب و احیاکننده روزهای پرشور خدمت گزاری،شهیدان بزرگ،رجایی وباهنر است.بدین بهانه پرقدر، مراتب سپاس واحترام به پاس کوششهای بی دریغ جنابعالی در اجرای اهداف سازمانی وخدمت رسانی به مردم عزیز به عنوان مدیر نمونه شهرستان در سال 92 سالی که به رهنمود رهبر انقلاب اسلامی به نام سال حماسه سیاسی واقتصادی مزین گردید،اعلام داشته وتوفیق جنابعالی را در ارائه خدمات ارزنده تر ومطلوبتر به مردم درسایه عمل به منویات حضرت امام(ره)،مقام معظم رهبری (مدظله)وهمچنین تحقق اهداف وسیاستهای دولت خدمت گزار از خداوند سبحان مسئلت دارم.        علی پیرفلک فرماندار ورئیس ستادبزرگداشت هفته دولت شهرستان قائمشهر

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 0:2 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۲

جلسه کمیته مبارزه باتخلفات فرهنگی شهرستان قائم شهربرگزارشد

جلسه کمیته مبارزه باتخلفات فرهنگی شهرستان قائم شهرباحضوراعضاءباموضوع مبارزه باعناوین واصطلاحات بیگانه دراداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهربرگزارشد.دراین جلسه زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهر،ضمن تقدیروتشکرازحضوربه موقع اعضای این کمیته بیان داشتند:موضوع تخلفات فرهنگی بویژه عناوین واصطلاحات بیگانه برسردرب واحدهای صنفی باید ازسوی این کمیته به جدیت پبیگیری شود.درادامه هریک ازاعضاءبه بیان دیدگاهها ونقطه نظرات خودپرداختند.درپایان این جلسه مقررگردیدازسوی ارشاداسلامی اسامی اصطلاحات بیگانه تابلوهای واحدهای صنفی طی نامه ای به مجمع امورصنفی شهرستان ارسال گردد.توسط نمایندگان این کمیته بازدیدمشترک ازتابلوهای واحدهای صنفی شهرستان صورت گیرد.مقررگردیدموضوع مبارزه باعناوین واصطلاحات بیگانه درجلسه شورای فرهنگ عمومی مطرح گردد.همچنین دراین جلسه مقررشددرخصوص پخش موسیقی درپیست اتومبیل رانی پارک سراج،نظارت بیشتری ازسوی اداره ورزش وامورجوانان بعمل آید.گفتنی است دراین جلسه رئیس اداره اماکن شهرستان،نائب رئیس مجمع امورصنفی،معاون اداره صنعت،معدن وتجارت ونماینده اداره ورزش وامورجوانان حضورداشتند.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 13:57 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۲

برگزاری دوره دوم آزمون خوشنویسی درتابستان 92
دوره دوم آزمون خوشنویسی انجمن خوشنویسان ایران همزمان باسراسرکشوردرتاریخ 31مردادواول شهریور92درمجتمع فرهنگی وهنری حربرگزارگردید.دراین آزمون تعدادشرکت کنندگان دوره مقدماتی 19نفر،دوره متوسط21نفر،دوره کتابت عالی وممتاز12نفر،دوره نستعلیق عالی24نفر،نستعلیق ممتاز11نفر،دوره خوش29نفر،شکسته عالی وممتاز12نفر،که مجموع شرکت کنندگان 128نفربوده است.شایان ذکراست این آزمون باهمکاری انجمن خوشنویسان ایران ووزارت فرهنگ وارشاداسلامی برگزارگردیده است.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 8:38 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه سوم شهریور ۱۳۹۲

افتتاح سومین کتابخانه عمومی شهرستان قائم شهردرهفته دولت
    
همزمان باهفته دولت وگرامیداشت یادوخاطره شهیدان رجایی وباهنر،سومین کتابخانه عمومی شهرستان،کتابخانه عمومی قائم آل محمد(ص)درقائم شهرافتتاح گردید.پروژه ساخت کتابخانه عمومی قائم آل محمد(ص)که ازسال 89آغازگردیدپس ازسه سال به بهره برداری رسید.کتابخانه عمومی تازه تاسیس قائم آل محمد(ص)درتاریخ 92/6/3باحضورپیرفلک فرماندارقائم شهر،صالح زاده شهردارقائم شهر،امامزاده مدیرکل کتابخانه های عمومی استان،زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی،بزرگی رئیس اداره کتابخانه های عمومی،خناری رئیس اداره راه وشهرسازی،علی تبار رئیس اداره تبلیغات اسلامی قائم شهر،فلاحی رئیس اداره آموزش وپرورش ،خبرنگاران،کتابداران واهالی  منطقه افتتاح گردید. ،مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران درافتتاح این کتابخانه اظهارداشت: درحال حاضرتعدادکتابخانه های عمومی استان 100باب است که درآینده به 160کتابخانه بالغ خواهدشدکه درهفته دولت چندباب کتابخانه عمومی درحال بهره برداریست. سپس پیرفلک،فرماندارقائم شهر ضمن تشکرازشهردار قائم شهر ومدیرکل کتابخانه های عمومی استان  ورئیس اداره راه وشهرسازی اظهارامیدواری کردکه فضای سبزپیرامون کتابخانه عمومی قائم آل محمد(ص)به امیدخداتادوماه دیگربه بهره برداری کامل خواهدرسید.ایشان تصریح کرد:باقدمت فرهنگی ومذهبی شهرستان قائم شهر وباوجود3حوزه علمیه وجمعیت بالای دانشجویان ودانش آموزان درشهرستان،افزایش تعداد کتابخانه های عمومی درشهرستان یک امرضروریست که نصب آلاچیق های کتابخانه ای درفضای سبزپارک این کتابخانه،فضای متفاوتی را ایجادخواهدکرد.فرماندارقائم شهرافزود:به امیدخدادرآینده عملیات اجرایی اولین کتابخانه بانوان نیزدرسیدمحله اتفاق دیگریست که شاهدبهره برداری آن خواهیم بود.صالح زاده،شهردارقائم شهر نیزدراین مراسم افتتاحیه گفت:این کتابخانه بامشارکت اداره راه و شهرسازی واداره کتابخانه های عمومی  وشهرداری  قائم شهردرزمینی به مساحت 1200مترمربع بابنای 750مترمربع دریکی ازنقاط محروم شهرستان،منطقه قائم محله به منظورتوسعه فرهنگ مردم بخصوص غنی سازی اوقات فراغت جوانان ونوجوانان احداث گردیده است.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 14:8 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲

دیدارباخانواده های معظم شهداءگردان حمزه سیدالشهداء درقائم شهر


بمناسبت گرامیداشت یادونام سرداران و313شهیدسرافرازگردان حمزه سیدالشهداءازلشکرویژه 25کربلادرمنطقه شمال کشور(گیلان،مازندران،گلستان)،دیداری ازخانواده های معظم شهدا ی گردان حمزه سیدالشهدادرتاریخ 29مردادصورت گرفت.دراین دیدارباحضورنمایندگانی ازسپاه ناحیه قائم شهر،بنیادشهید،تامین اجتماعی وزارعی ،رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهرازخانواده های معظم ومعززشهیدان خاوری نژاد،واحدی ورضایی باارسال دعوتنامه مراسم این یادواره وهمچنین بااهدای لوح تقدیرتقدیروتجلیل بعمل آمده است.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 13:35 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲

کسب رتبه برگزیده گروه آوازی سونات ازشهرستان قائم شهردرپنجمین جشنواره موسیقی مقاومت درتهران

گروه آوازی سونات به سرپرستی محسن بافنده مفتخربه کسب رتبه برگزیده شاخه گروههای آوازجمعی درپنجمین جشنواره موسیقی مقاومت درتهران شده است؛روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهر،کسب این موفقیت بزرگ رابه آقای محسن بافنده وگروه آوازی سونات تبریک وتهنیت عرض می نماید.انشاا...شاهدپیشرفت وموفقیتهای بیشتراین گروه درآینده نزدیک باشیم،که این باعث بسی افتخاربرای شهرستان قائم شهرمی باشد.
نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 11:30 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۲

اجرای نمایش چرختودرمجتمع فرهنگی وهنری حر قائم شهرنمایش چرختوبه نویسندگی وکارگردانی رجبعلی فلاح بیست وهشتم مردادماه به روی صحنه رفته است.این تئاترازگروه سایه شهرستان قائم شهرباحضورزارعی ،رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهرومحمدی،سرپرست حوزه هنری استان مازندران ازساعت19الی20درمجتمع فرهنگی وهنری حربه اجرادرآمده است.بازیگران این تئاتربانامهای الیاس خدادادی،مهدی بابایی،صدیقه فرجی،ارمغان رمضانی،امیرحسین رمضانی،سام فلاح،امیرحسین جوادیان،بهرام نجفدری بوده اند که به ایفای نقشهای خودپرداخته اند.بقیه عوامل اجرایی این نمایش صحنه ای می توان ازدستیارکارگردان بهرام نجفدری ومشاورکارگردان ،رشیدبابازاده نام برد.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 9:23 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۲

برگزاری مراسم تجلیل ازخبرنگاران شهرستان درفرمانداری قائم شهربمناسبت بزرگداشت روزخبرنگار،مراسم تجلیل ازخبرنگاران قائم شهر،باحضورپیرفلک ،فرماندارقائم شهروزارعی،رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهر،خانی ،رئیس خانه مطبوعات وخبرنگاران وروزنامه نگاران قائم شهری درفرمانداری قائم شهردرتاریخ 23/5/92برگزارگردید.دراین مراسم بعدازتلاوت آیاتی چندازکلام ا...مجید زارعی ضمن عرض تبریک روزخبرنگاروایام عیدفطروگرامیداشت یادوخاطره ی شهدای خبرنگاربویژه شهیدمحمودصارمی،وتشکروقدردانی اززحمات خالصانه خبرنگاران دیداری-نوشتاری وفضای مجازی،افزودند:رسالت خبرنگاری رسالتی بسیارسنگین وخطیراست وخبرنگاران ازاقشارزحمت کش جامعه می باشند.وی درادامه به بیان ویژگیهای خبرنگاران ایرانی پرداخت که آنهاراازسایرخبرنگاران جهان متمایزمی کند؛تعهد،راستگویی وامانتدای ،سختکوشی ونقدمنصفانه وبدون غرض ورزی ازویژگیهای بارزخبرنگاران ایران اسلامی است.رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی درادامه به نقش ویژه خبرنگاران دیداری -نوشتاری ،فضای مجازی درخلق حماسه سیاسی وحضورپرشورمردم دریازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره نمودند که برگ زرین دیگری به افتخارات خبرنگاران ایران اسلامی افزوده شد.سپس ایشان درادامه افزودندامیدواریم مسئله بیمه ومعیشتی همه خبرنگاران حل گرددتاخبرنگاران باطیب خاطربه فعالیت خودادامه دهند.رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی تاکیدنمودندخبرنگارانی که فاقدکارت خبرنگاری ازارشادیاخانه مطبوعات استان  هستندبرای تهیه کارت خبرنگاری خودهرچه زودتراقدام نمایند.سپس زارعی درپایان اشارات اجمالی به عملکرد5ماهه اداره فرهنگ وارشاداسلامی نمودند.درادامه مراسم خبرنگاران حاضردرجلسه به طرح مشکلات خبرنگاری ومسائل مربوطه درحوزه خبرنگاری پرداختند ویکی ازخبرنگاران باسابقه قائم شهری ازکلیه خبرنگاران قائم شهری دعوت نمودکه حتما"برای تشکیل خانه مطبوعات درقائم شهراهتمام جدی داشته باشندتاقائم شهرنیز دارای یک خانه مطبوعات گردد.سپس آقای خانی،مدیرخانه مطبوعات استان خبردادکلیه خبرنگارانی که فاقدتسهیلات بیمه درمانی ویاتکمیلی هستندبصورت رایگان می توانندازاین تسهیلات استفاده نمایند.ایشان درادامه افزودند:خبرنگاران حتما"درکلاسهای آموزشی که برای اصحاب رسانه تشکیل می گرددشرکت نمایندکه درنهایت به نفع خودخبرنگاران خواهدبود ونیزازتورهای ورزشی وسایرتسهیلا ت کمیته خانه مطبوعات استفاده نمایند.

درادامه  مراسم تجلیل ازخبرنگاران درفرمانداری قائم شهر ،پیرفلک ،فرماندارمحترم قائم شهرضمن عرض تبریک عیدفطروروزخبرنگاراظهارداشتند:عیدفطر،عیدآزمون الهی بندگان می باشد وماه رمضان فرصتی برای ارزیابی عملکرد اعمال مابوده است وامیدواریم همگی ماتوانسته باشیم ازاین فرصتهای این ماه استفاده کرده باشیم.فرماندارقائم شهردرادامه افزود: خبرنگاران ازجنس مردم وازمیان مردم ودرمیان مردم وآگاه به مشکلات ومسائل مردم درنظام مقدس جمهوری اسلامی درحال فعالیت هستند وشایسته توجه وتقدیربیشترمی باشند،کارخبرنگاری هم هنروهم عشق وعلاقه است وخبرنگاران انتظاردارندبه فعالیتهای آنان نیزحرمت قائل شوند.خبرنگاران درتمام عرصه های امنیتی،اجتماعی،سیاسی ،اقتصادی وفرهنگی حضوردارندوباپیگیری وجدیت اخبارگوناگون جامعه راصادقانه به گوش مردم می رسانندهمچنان که شاهدبودیم خبرنگاران باانعکاس خبرهای حماسه 24خردادامسال وهمچنین راهپیمایی بهمن91باردیگرثابت نمودندخبرنگاران کشورماباخبرنگاران کشورهای غربی تفاوت فاحشی دارندخبرنگاران غربی درصددغیرواقع جلوه نمودن اخبارکشورماهستندچونکه آنان درخدمت صهیونیستهاوزوزگویان غربی وآمریکایی هستند.پیرفلک تصریح نمود:قائم شهرپتانسیل وظرفیت بالایی درهمه حوزه هاداردواین درموردحوزه خبرنگاری نیزمستثنی نیست.درپایان این مراسم بااهدای لوح تقدیروهدایای نفیس ازخبرنگاران فعال شهرستان تقدیروتجلیل بعمل آمد.شایان ذکراست این مراسم بامشارکت وهمکاری فرمانداری قائم شهرواداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهربرگزارگردیده است.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 13:5 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۲

پیام تبریک


فرا رسیدن عید سعید فطر ،عید عبودیت و بندگی، بر تمامی مسلمانان جهان خجسته باد.

17مرداد روز خبرنگار ، بر تمامی تلاشگران عرصه خبر و اطلاع رسانی مبارکباد.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 11:10 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۲

خبرنگاران عاشقانه، حرمت قلم و اندیشه را پاس می دارند

زارعی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائم شهر بمناسبت فرا رسیدن 17مرداد روز خبرنگار گفت اصحاب رساند از اقشار زحمت کش جامعه می باشند که با صداقت، شجاعت، صراحت، و عاشقانه در عرصه خبر و اطلاع رسانی ایفای نقش می نمایند و حرمت قلم و اندیشه را پاس می دارند. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائم شهر در ادامه افزودند، امروزه رسالت خبرنگاری رسالتی بسیار سنگین و خطیر است و از جمله وظیفه اصلی خبرنگاران نقد منصفانه و بدون غرز و بیان واقعیتها و پرهیز از هر گونه ارائه مطالب کذب و خلاف واقعیت و نقش ویژه آنها در افزایش آگاهی و بصیرت جامعه در مسائل مختلف می باشد.

زارعی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ی تمامی شهدای عرصه خبر و اطلاع رسانی بویژه شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری ایرنا، بدین نکته اشاره نمودند که اصحاب رسانه و خبرنگاران دیداری -نوشتاری و فضای مجازی در خلق حماسه سیاسی و حضور پر شور مردم در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، نقش حساس و تعیین کننده ای را ایفا نموده اند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائم شهر در پایان، ضمن قدرشناسی از یکسال تلاش های صادقانه تمامی خبرنگاران متعدد و پر تلاش شهرستان و در آستانه عید سعید فطر عید عبودیت و بندگی ، این روز را به تمامی خبرنگاران و خانواده محترم آنان تبریک گفته و بر توجه ویژه به این قشر عزیز و حل مسائل مختلف معیشتی آنان تاکید نمودند.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 11:4 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲

برگزاری اختتامیه مسابقه اذان کانونهای فرهنگی وهنری مساجد قائم شهر


مراسم اختتامیه مسابقه اذان کانونهای فرهنگی وهنری مساجددرتاریخ92/5/15درمسجدجامع چمازکتی باشکوه خاصی برگزارگردید.هفتمین دوره مسابقه اذان مساجدوکانونهای فرهنگی وهنری مساجدشهرستان دربیست وهشتمین روزازماه مبارک رمضان،ماه نزول قرآن درمسجدجامع چمازکتی باهدفجذب جوانان به امرنمازوحضورآگاهانه آنان درمساجد وهمچنین تشویق جوانان به برخی ازامورمربوط به مساجد که بحث اذان وموذنین یکی از این موارداست برگزارگردیده است .درمراسم اختتامیه مسابقه اذان،8نفرازنفرات برتراین مسابقه ،بصورت زنده،اذان رااجرانمودند.دراین مسابقه 77نفرازموذنین گرامی مساجدوکانونهای فرهنگی وهنری مساجدشهرستان قائم شهرشرکت نمودند وپس ازداوری به 12موذن برتراین مسابقات،بااهدای لوح تقدیروهدایای نفیس تقدیروتجلیل بعمل آمد.دراین مراسم حاج اقای سلیمانی،مدیرحوزه علمیه امام جعفرصادق(ع)کوتنا،زارعی،رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهرواهالی منطقه حضورداشته اند.گفتنی است این مراسم به همت کانون فرهنگی وهنری شهیدبهشتی چمازکتی،اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهر،اداره تبلیغات اسلامی،پایگاه مقاومت وشورای منطقه چمازکتی برگزارگردید.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 11:34 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۲

اجرای نمایش چرختودرمجتمع فرهنگی وهنری حر قائم شهر

نمایش چرختوبه نویسندگی وکارگردانی رجبعلی فلاح به روی صحنه رفته است.این نمایش ازگروه سایه شهرستان قائم شهرازتاریخ 92/5/4لغایت92/5/16ازساعت19/30الی20/15درمجتمع فرهنگی وهنری حراجرامی گردد.موضوع این نمایش ،توجه به هویت فرهنگی بود که درجامعه درحال فراموشی است واهمیت توجه به اصالتهای فرهنگی مدنظراین نمایش بوده است.بازیگران این تئاترالیاس خدادادی،مهدی بابایی،صدیقه فرجی،ارمغان رمضانی،امیرحسین رمضانی،سام فلاح،امیرحسین جوادیان،بهرام نجفدری بوده اند.بقیه عوامل اجرایی این نمایش می توان ازدستیارکارگردان،بهرام نجفدری ومشاورکارگردان،رشیدبابازاده نام برد.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 13:26 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۲

برگزاری محفل انسی باقرآن باحضورقاری ممتازبین المللی درمسجدجامع قائم شهر

دربیست وهفتمین روزازماه پرخیروبرکت رمضان ،ماه نزول قرآن ،محفل معنوی انسی باقرآن وعترت باحضورقاری ممتازبین المللی استادشاکرنژادباشکوه خاصی درمسجدجامع شهرستان قائم شهربرگزارشد.درابتدای این مراسم آقای بابکی ازقاریان برجسته شهرستانی واستانی آیاتی چندازکلام ا...مجیدراقرائت نمودندوسپس حضرت آیت ا...معلمی ،امام جمعه محترم قائم شهر ونماینده مردم مازندران درمجلس خبرگان رهبری درسخنانی فرمودندازبرکت ایثاروشهادت رزمندگان غیورایران اسلامی این است که جامعه مارویکردقرآنی پیدانموده است.امام جمعه محترم قائم شهرافزودند:پیامبراکرم (ص)فرمودند هرکه قرآن رادرپیش روی خودقراردهدوسبک زندگی اوبراساس قرآن باشد،قرآن اورابسوی رحمت ورضوان دردنیاوآخرت وبهشت برین سوق می دهدوسرمایه حیات طیبه نصیب خودخواهدنمودوهرکه قرآن رااززندگی خودکناربگذاردازخیرورحمت دنیا وآخرت بی نصیب خواهدشد.حضرت آیت ا...معلمی درپایان به این نکته اشاره نمودندکه همه آیات قرآن چراغها ی هدایت وروشنایی هستندوپدرومادری که درامر آموزش قرآن به فرزندان خود،اهتمام ویژه ای داشته باشندفردای قیامت،لباس بهشتی برتن آنان می پوشانندوچهره اهل محشررانورانی می کنند.اجرای برنامه توسط یکی ازحافظان قرآن کریم ومسابقان قرآنی ازجمله برنامه های دیگراین محفل نورانی بود.درپایان ،استادشاکرنژادازاساتیدممتازبین المللی باصوت دلنشین آیاتی چندازکلام ا...مجید،فضای معنوی خاصی به این مراسم بخشیدکه باتشویق پرشورحاضرین دراین مراسم همراه شد.گفتنی است این محفل نورانی باهمت اداره فرهنگ وارشاداسلامی،آموزش وپرورش،شهرداری وشورای شهر،سپاه ناحیه وموسسه قرآن وعترت حضرت قمربنی هاشم(ع)برگزارشد.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 11:33 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۲

اجرای نمایش صحنه ای(همسایه آقا)درمجتمع فرهنگی وهنری حر

نمایش صحنه ای (همسایه آقا) به کارگردانی مصطفی ساریخوان وبه نویسندگی حسین کیانی وزیرنظرشورای راهبردی تئاترقائم شهربه روی صحنه رفته است.این نمایش ازتاریخ92/5/13لغایت92/5/18درمجتمع فرهنگی وهنری حرواقع درکوچکسرا ازساعت 17الی19اجرامی گردد.لذاازعلاقمندان به هنرهای نمایشی جهت تماشای این تئاتردعوت بعمل می آید.شایان ذکراست این نمایش باموضوع اعتقادات مذهبی ودینی مردم که درمسائل مختلف زندگی به امامان معصوم(ع)وامامزادگان(ع) متوسل می شوند درارتباط است.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 11:1 |  لینک ثابت   • 

شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۲

راهپیمایی روزقدس مردم ولایی قائم شهردرآخرین جمعه ماه مبارک رمضان 1434

درآخرین جمعه ماه مبارک رمضان مصادف با24رمضان 1434،مردم اگاه وهمیشه درصحنه قائم شهرباوحدت وهمبستگی وبادرایت والای خوددرراهپیمایی روزجهانی قدس شرکت نموده وباردیگراین روزرابه روزفریادکشیدن برسرستمکاران تاریخ وبه لرزه درآورن پایه های سست رژیم اسرائیل تبدیل کرده اند.مردم هوشیارقائم شهردرهرمقطع سنی ازکودکان تاکهنسالان ازمردان تازنان بازبان روزه،باردیگرحماسه ملی دیگری رادرصحنه تاریخ ایجادنموده وبالبیک گفتن به فرمان امام راحل ورهبرمعظم انقلاب اسلامی ثابت کرده اندمسئله آزادسازی فلسطین ازچنگال غاصبان قدس شریف ودفاع ازحقوق ملت مظلوم فلسطین ازتکلیفهای همه مسلمانان جهان می باشد.در11مرداد1392مردم قائم شهرباحضورگسترده خودوباسردادن شعارهای مرگ براسرائیل،مرگ برآمریکا،فلسطین آزادبایدگردد وشعارهایی ازاین قبیل اعلام نمودندکه این روز،روزمقابله مستضعفان بامستکبران است ویکصداوبامشتهای گره کرده  وفریادهای خروشان خوداعمال شنیع وغیرانسانی صهیونیستهارامحکوم نمودند.شایان ذکراست درآخرین روزجمعه ماه مبارک رمضان المعظم،تظاهرکنندگان قائم شهری ازحسینیه عاشقان تامصلای نمازجمعه وباسردادن شعارهای دشمن شکن خوددرسال حماسه سیاسی ،حماسه اقتصادی ثابت کردندشرکت دراین روزسبب قدرت وقوت مبارزین فلسطین خواهدشد.درپایان این راهپیمایی بابه آتش کشیدن پرچم غاصب اسرائیل نفرت خودراازرژیم اشغالگرصهیونیست اعلام نموده وباشرکت درنمازپرصلابت جمعه گردهم جمع گشته وباوحدت دراین نمازباشکوه روبه پروردگارخویش سرنگونی دشمنان اسلام ومسلمین راازخداوندمتعال خواستارشدند.همچنین درنمازجمعه این روزتاریخ سازقطعنامه محکومیت صهیونیست قرائت گردیدوباندای الله اکبرنمازگزاران موردتائیدقرارگرفت.مرحبابه این حضورعظیم مردم آگاه وهمیشه درصحنه ایران.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 10:7 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲

برپایی نمایشگاه قرآن وعترت درقائم شهر
بمناسبت ماه مبارک رمضان،ماه نزول قرآن،وهمزمان باسراسراستان نمایشگاه قرآن وعترت درقائم شهربرپاگردیده است.دراین نمایشگاه که به همت اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهر وموسسه فرهنگی سپهرآریای شمال برپاگردیده است.کتب قرآنی ومذهبی،نرم افزارهای قرآنی ومذهبی،تابلوهای نفیس قرآنی وکتابهای کودکان درمعرض دیدعلاقه مندان گذاشته شده است.گفتنی است این نمایشگاه به مدت 13روزازتاریخ5 الی 18مردادماه92مصادف با18الی30رمضان المبارک 1434درمحوطه بقاع متبرکه امامزاده یوسف رضا(ع)قائم شهرواقع درجنب بیمارستان رازی صبح وبعدازظهرپذیرای مشتاقان وعلاقه مندان به علوم قرآنی است.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 12:31 |  لینک ثابت   • 

شنبه پنجم مرداد ۱۳۹۲

اطلاعیه برپایی نمایشگاه قرآن وعترت درقائم شهردرایام ماه مبارک رمضان

بدینوسیله به اطلاع می رساندبمناسبت ماه مبارک رمضان،ماه نزول قرآن،اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهرباهمکاری موسسه فرهنگی سپهرآریای شمال نمایشگاهی باعنوان نمایشگاه قرآن وعترت رابرگزارمی نماید.این نمایشگاه ازتاریخ5الی18مردادمصادف با18الی30رمضان المبارک1434درآستانه مبارکه امامزاده یوسف رضا(ع)برای بازدیدعلاقمندان دایراست.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 13:16 |  لینک ثابت   • 

شنبه پنجم مرداد ۱۳۹۲

پیام تسلیت شهادت حضرت علی(ع)

فرارسیدن ایام شهادت امیرمومنان امام علی(ع) تسلیت باد.

شب قدر،فصل نزول آیات رحمانی بربوستان جان های روحانی است.

 التماس دعا

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 10:29 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲

پیام تبریک ولادت امام حسن مجتبی(ع)

امام حسن(ع):بهترین نیکویی،اخلاق نیکواست.

ولادت باسعادت مظهرجودوکرم وبخشش،ولادت جریان زلال کرامت،ولادت امام حسن مجتبی(ع) مبارک.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 9:16 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه یکم مرداد ۱۳۹۲

بازدیدرئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی ازموسسات قرآن وعترت شهرستان قائم شهر


دردوازدهمین روزازماه پرخیروبرکت رمضان،زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی به اتفاق کارشناس مربوطه ازموسسات قرآن وعترت شهرستان قائم شهربازدیدبعمل آوردندودرجریان فعالیتهای قرآنی ودینی ومذهبی این موسسات درطول ایام تابستان قرارگرفتند.ازجمله کلاسهایی که این موسسات برای غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان وجوانان فراهم نموده اندکلاس روخوانی و روان خوانی قرآن کریم،حفظ،ترجمه ومفاهیم ،طرح1447وتفسیرقرآن کریم می باشد.گفتنی است درسطح شهرستان قائم شهرسه موسسه قرآنی بامجوزرسمی ازفرهنگ وارشاداسلامی ویک موسسه قرآنی درشهرستان سیمرغ فعالیت قرآنی دارند.شایان ذکراست طرح قرآنی1447به منظوربهره مندی مخاطبان وبهینه سازی اوقات فراغت تابستانی ازآموزه های تعالی بخش جزء29قرآن کریم وتعالیم انسان سازوبصیرت آفرین آن،ایجادگردیده است ونشاط معنوی وقرآنی درجامعه باحضورپررنگ وموثرشبکه های تلویزیونی ورادیویی ومراکزفرهنگی وقرآنی کشور،نشرفرهنگ قرآنی وافزایش انس باقرآن باحفظ آیات الهی تحت عنوان نهضت حفظ قرآن کریم طراحی شده است.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 12:2 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۲

اجرای نمایش خیابانی بانام قی رت بمناسبت هفته عفاف وحجاب درپارک تلارقائم شهر
بمناسبت هفته عفاف وحجاب نمایش خیابانی باعنوان ((قی رت)) بانویسندگی وکارگردانی عباس میار درپارک تلاربه اجرادرآمده است.این نمایش خیابانی باموضوع حجاب کاری ازگروه نمایش گمان باهمکاری اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهردرساعت7عصرمورخ92/4/28درپارک تلارتوجه ونظرمردم وعابرین ومسافرین دراین پارک رابه خودجلب نموده است وبااستقبال خوب آنهانیزمواجه شده است.شایان ذکراست بازیگران این نمایش خیابانی  سیداسماعیل حسینی،امیررضابرزگر،مهساشیرآقایی،اصغرمیار،عارف روحی وبقیه عوامل اجرایی ازجمله دستیارکارگردان اصغرمیار؛منشی صحنه فائزه محمدعلیزاده؛عکاس میثم میاروطراح بروشورعارف روحی بوده اند.لازم است یادآوری شودتئاترخیابانی دربین تمام شاخه های نمایش ،بیش ازدیگران بانبض جامعه هماهنگی داردوحال وروزمردم رابه سرعت ودقت به نمایش درمی آورد.

نوشته شده توسط نجمه روحی لموکی در 13:26 |  لینک ثابت   • 
مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر