سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲

دیدار صمیمی ومعنوی با خانواده های معظم شهدای هنرمند شهرستان قائمشهر

در آستانه بر گزاری اولین یادواره ی 138 هنرمند شهید استان مازندران در 20 آذر 92 وبمنظور تجدید عهد با آرمانهای والای شهدای گرانقدر هنرمند شهرستان با حضور مسئولین استانی و شهرستانی از خانواده های معظم شهدای هنرمند شهیدان روشن بخش ، مظفری و تولای دیدار بعمل آمد. در این دیدار صمیمی ومعنوی جناب سرهنگ هاشمی معاون سپاه کربلای استان ،فلاح معاون فرهنگی ، علی نژاد مدیر حراست اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ،زارعی رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی ،نمایندگانی ازسپاه وبسیج هنرمندان استان وشهرستان حضورداشتند.گفتنی است این شهدای هنرمند در رشته های هنری نقاشی ،خوشنویسی وتعزیه فعالیت داشتند.(روحشان شاد)                   

نوشته شده توسط روابط عمومی در 19:37 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲

مراسم بزرگداشت مقام شامخ حضرت سلمان فارسی وعماریاسر(ره)درمصلی جمعه قائم شهر

  


دکترابراهیمی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی مازندران:جایگاه رفیع آل ا...کرامت ویژه وایمان قلبی ازویژگیهای خاص حضرت سلمان فارسی است.                                                                                                                       

همزمان باسالروزشهادت حضرت رقیه(س)،مراسم بزرگداشت مقام شامخ حضرت سلمان فارسی وعماریاسر(ره)((یاران باوفای پیامبراعظم وحضرت علی(ع)))باحضورحضرت آیت ا...معلمی امام جمعه محترم قائم شهر،فرماندارقائم شهر،دکترابراهیمی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی مازندران،فرماندهی سپاه قائم شهر،مسئولین ادارات ونهادها،خانواده های معظم شهداء،روحانیت معزز ومردم ولایی ومتدین شهرستان قائم شهردرمصلی جمعه قائم شهرباشکوه فراوان برگزارشد.درابتدای مراسم پس ازتلاوت آیاتی  چندازکلام ا...مجید،آقای علی تبار رئیس اداره تبلیغات اسلامی قائم شهربه ارائه گزارش کوتاهی ازاین مراسم پرداختند.سپس ذاکراهل بیت آقای صادق نژادباذکرمصیبت اهل بیت(ع)ومداحی ،فضای معنوی خاصی به این مراسم بخشیدند.درادامه دکترابراهیمی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی مازندران درسخنانی ضمن تقدیروتشکرازبرگزارکنندگان این مراسم فرمودند:سلمان فارسی وعماریاسر وشهدای والامقام نیازی به این برنامه هاندارندبلکه این ماهستیم که به این برنامه هاواعتبارات نیازداریم .دکترابراهیمی درادامه به حدیثی ازپیامبراکرم(ص)اشاره نمودندکه فرمودند:(سلمان فارسی ازمن است ورنج وخوشی سلمان نیزازمن است).ایشان همچنین  درادامه افزودند:انقلاب پیامبراعظم ازوجودوبرکت این شخصیتهای برجسته است وازویژگیهای خاص حضرت سلمان فارسی،کرامت ویژه،جایگاه رفیع آل ا...وایمان قلبی ایشان بوده است.مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی مازندران درپایان بیان داشتند عماریاسرکسی بودکه اولین شهیدمردهاپدراوواولین شهیده زنها مادراوبودوخودوبرادرش کاملا"درخط ومشیءنبوی گام برداشتند، اینهاالگو واسوه زندگی ماهستندواین فرصتهارانبایدازدست بدهیم.پایان بخش این مراسم معنوی پذیرایی شام مهمانان ومدعوین حاضردراین مراسم پرفیض بود.گفتنی است این مراسم به همت دفترامام جمعه،اداره تبلیغات اسلامی وفرهنگ وارشاداسلامی،حوزه علمیه امام صادق(ع) وشورای اسلامی وشهرداری قائم شهروکانون فرهنگی وهنری شهیدبهشتی چمازکتی برگزارگردید.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 13:53 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲

دیدارباوالده محترم شهیدان کشوری درشهرستان سیمرغ


بمنظورتجدیدعهدباشهدای والامقام وگرامیداشت یادوخاطره شهدای گرانقدرشهرستان سیمرغ ودرراستای اولین یادواره شهدای هنرمندوتبلیغات استان مازندران،باحضورمیرزایی فرماندارسیمرغ،سرهنگ یعقوبی فرمانده سپاه سیمرغ،زارعی،رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهر ونماینده ای ازبنیادشهیدقائم شهرازوالده محترم شهیدان کشوری درشهرستان سیمرغ دیداربعمل آمده است.شایان ذکراست شهیداحمدکشوری ازشهدای هنرمندبوده است که دررشته هنری نقاشی سررشته داشته اند.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 13:16 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۲

دیدارباخانواده های شهدای هنرمندشهرستان قائم شهر
بمنظورتجدیدمیثاق باشهدای گرانقدر وگرامیداشت یادوخاطره شهدای والامقام،بویژه شهدای هنرمندشهرستان قائم شهر،باحضورزارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهر وجمعی ازکارکنان بنیادشهیدوسپاه وبسیج هنرمندان واداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهرازخانواده های معززوگرامی این شهدای هنرمندشهرستان دیداربعمل آمده است.دراین دیدارصمیمانه زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهرضمن عرض درودوسلام وتحیت به ارواح طیبه شهدای گرانقدر،هدف ازاین دیدارراگرامیداشت یادوخاطره شهدای گرانقدربیان نمودوازخانواده های محترم آن شهدای والامقام،باتقدیم دعوتنامه ای جهت شرکت دراولین یادواره شهدای هنرمندوتبلیغات استان مازندران مورخ چهارشنبه 20آبان درحسینیه عاشقان کربلای ساری دعوت نموده است. ایشان همچنین ازخانواده های معززاین شهدای هنرمندخواست هرگونه آثارهنری به یادگارمانده ازآن شهدای هنرمندراجهت برپایی نمایشگاهی ازآثارهنری شهدای هنرمندقائم شهرارائه نمایند.شایان ذکراست دراین دیدار ازخانواده های شهدای سیدعباس موسوی لموکی،شهاب الدین اسماعیلی،حمیدجعفری که دررشته های هنری خوشنویسی ،نقاشی ،طراحی وشعر سررشته داشته اند دیداربعمل آمده است.گفتنی است همچنین دراین دیداربااهدای لوح تقدیروهدایایی ازاین خانواده های محترم تجلیل بعمل آمده است.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 12:57 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۲

برگزاری باشکوه یادواره ی 150شهیدشهرستان سیمرغ

بمنظورتجدیدعهدباشهدای والامقام 8سال دفاع مقدس،یادواره ی امیرخلبان شهیدکشوری،سردارشهیدصمصام طورو150آلاله گلگون کفن شهرستان سیمرغ درروزپنج شنبه 14آذرماه92وباحضورپرشورمسئولین شهرستانی،استانی وکشوری،خانواده های معظم شهداءوجانبازان ومردم ولایی وشهیدپرورخطه سیمرغ باشکوه فراوان درمصلی جمعه شهرستان سیمرغ برگزارشد.دراین مراسم پس ازتلاوت قرآن کریم توسط قاری ممتازبین المللی،سیدصادق مسلمی ،وخیرمقدم گویی امام جمعه شهرستان سیمرغ،حاج آقایوسفی ،پیام استاندارمازندران توسط نماینده ایشان قرائت گردید.درادامه مراسم سردارفضلی ازیادگاران 8سال دفاع مقدس وجانشین بسیج مستضعفین کشوردرسخنانی فرمودند:بامطالعه دروصیتنامه تمامی شهداء غیرازغیرت،اقتدار وصلابت،معنویت،روحانیت واطاعت ازخداوامام چیزدیگری پیدانمی شود.ایشان درادامه افزودند امنیت وآرامش امروزی واقتدارنظام جمهوری اسلامی درعرصه های بین المللی به یمن وبرکت خون مقدس تمامی شهداءاست ویادوخاطره ی شهداءبایدهمیشه درفضای جامعه زنده باشد.گفتنی است دراین مراسم پرفیض ومعنوی امیرخلبان یاری فرمانده هوانیروزارتش جمهوری اسلامی ایران نیزحضورداشتند.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 8:41 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲

دیدار از خانواده هنرمند شهید سردار محمد باقر روحی
در آستانه برگزاری یادواره شهدای هنرمند،فرهنگی و تبلیغات مازندران و به منظور تجدید عهد با شهدای گرانقدر هنرمند از خانواده هنرمند شهید سردار محمد باقر روحی دیدار بعمل آمد . در این دیدار صمیمی و معنوی ضمن دعوت از خانواده معظم شهید روحی جهت شرکت در مراسم یادواره شهدای هنرمند استان در 20 آذر 92 و به رسم یاد بود لوح تقدیر به همراه هدیه نفیسی از سوی فرماندهی سپاه کربلای استان ومدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تقدیم این خانواده عزیز شد. گفتنی است در این دیدار معنوی معاون سپاه کربلا استان جناب سرهنگ هاشمی ،معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی ،مدیر حراست اداره کل رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی قائمشهر ونمایندگانی از سپاه قائمشهر و بسیج هنر مندان استان حضور داشتند.لازم به ذکر است سردار شهید محمد  باقر روحی در رشته های هنری خوشنویسی و نقاشی تبحر داشته بود.                          

نوشته شده توسط روابط عمومی در 21:58 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲

برگزاری شبی باشعر وخاطره در شهرستان سیمرغ


به مناسبت گرامیداشت یاد وخاطره ی امیر خلبان شهید کشوری،سردارشهید صمصام طور و150شهید گرانقدر شهرستان سیمرغ، مراسم باشکوه شبی با شعروخاطره در تاریخ12آذر 92در مسجد ولیعصر(عج) شهرستان سیمرغ برگزار گردید.در این مراسم معنوی که حاج آقا یوسفی امام جمعه محترم شهرستان سیمرغ ،اصغری معاون فرماندار ،زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ودیگر مسئولین ادارات ونهادهای شهرستان،خانواده های معظم شهدا ومردم شهید پرور منطقه حضور داشتند آقایان حسنی،رستگار وخانلری از شعرای شاخص شهرستان واستان سروده های زیبایی را در وصف شهید و شهادت و سرور وسالار شهیدان حضرت حسین بن علی (ع) ،حضرت ابوالفضل العباس(ع) وحضرت زینب کبری(س)  قرآئت نمودند که مورد تحسین حاضرین در این مراسم قرار گرفتند.در ادامه دو تن از یادگاران جبهه وجنگ ودفاع مقدس خاطرات شیرینی ازدوران دفاع مقدس و رشادتهای هم رزمانشان بیان نمودند.گفتنی است این مراسم به همت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان قائم شهر وسیمرغ وستاد یادواره ی شهدای شهرستان سیمرغ برگزار شده بود.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 21:54 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲

مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی مازندران:(مرحوم حسین کلامی یک هنرمندواقعی بود)مراسم سوم هنرمندپیشکسوت تئاتراستان، مرحوم حسین کلامی باحضورحضرت حجت الاسلام ابراهیمی،مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی مازندران ،گرجی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ،پیرفلک فرماندارقائم شهر،رستمعلی فرماندارسوادکوه شمالی ،علی نژاد مدیرحراست اداره کل ،رئوسای ادارات فرهنگ وارشاداسلامی شهرستانهای ساری،قائم شهر،جویبار وجمعی ازهنرمندان تئاترشهرستان واستان باشکوه خاصی درروزیکشنبه 9آذرماه92درمسجدسجادیه شهرستان قائم شهربرگزارگردید.دراین مراسم دکترابراهیمی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی مازندران درسخنانی ضمن عرض تسلیت درگذشت هنرمندمتعهدوپیشکسوت تئاتراستان، مرحوم حسین کلامی به جامعه هنری بویژه هنرمندان تئاتراستان وخانواده آن عزیزسفرکرده فرمودند:هنرتفضل وعنایت الهی است ودرذات هر انسانی است.دکترابراهیمی درادامه افزودند:مرحوم حسین کلامی یک هنرمندواقعی بود،درهنرنمایش نقش آفرین بود وحضوری موفق درسطح شهرستان، استان وکشورداشته است.مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی مازندران درپایان اظهارداشتند:مرگ توجه وتذکراست وبهترین اندیشه این است که به یادمرگ باشیم ومعیارخدایی رادنبال کنیم ،چراکه خداوندسبحان هرلحظه ناظربراعمال ورفتارماانسانهاست.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 12:13 |  لینک ثابت   • 

شنبه نهم آذر ۱۳۹۲

برگزاری اولین جلسه اعضای جدیدشورای راهبردی تئاترشهرستان قائم شهر


اولین جلسه اعضای جدیدشورای راهبردی تئاترشهرستان باحضورآقای محمدی،سرپرست اداره هنری اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی مازندران دردفترکاررئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهربرگزارشد.  دراین جلسه زارعی،رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهرضمن عرض خیرمقدم وتقدیروتشکرازقبول مسئولیت اعضای جدیدشورای راهبردی درابتدابه وظائف این شورااشاره نمودندوبیان داشتند:شورای راهبردی بعنوان بازوی اجرایی اداره ارشادسلامی می تواندنسبت به اصلاح ساختار،یاادغام گروههای نمایشی موجود،تشکیل گروههای جدید وبازدیدازتمرینات واجرای کلیه نمایشهااقدام نمایند.وی درادامه اظهارداشتند:اعضای این شورابه مدت یک سال انتخاب وازمیان خودیک نفربانظرموافق جمع بعنوان دبیرشورابرگزیده می شود. وجلسات شورای 5نفره باحضور4نفرازاعضای قانونی بوده ومصوبات آن باسه رای موافق معتبرخواهدبود.رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی درپایان به ایجادرفاق وهمدلی بین گروههای تئاترشهرستان،توجه ویژه به آموزش تئاتروکیفی سازی کارهای نمایشی تولیدشده تاکیدفراوان نمودند.درادامه آقای محمدی سرپرست اداره هنری اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی مازندران درسخنانی ضمن ابرازخرسندی ازحضوردراین جمع برحفظ وحدت ووفاق وهمدلی بین گروههای تئاتروشورای راهبردی ونظارت وبازبینی وپرهیزازهرگونه حاشیه سازی ،توجه به کیفیت کارهای نمایشی وارائه متنهای خوب وبرپایی کارگاههای آموزشی وجلسات باشورای شهرستانهاتاکیدنمودند.درادامه هریک ازاعضای شورای راهبردی تئاترشهرستان به بیان دیدگاهها ونقطه نظرات خودپرداختند.درپایان جلسه پس ازرای گیری وبانظرموافق همه اعضای آقای بهاری بعنوان دبیرشورای راهبردی تئاترشهرستان قائم شهرانتخاب گردید.                                                                          
 
نوشته شده توسط روابط عمومی در 12:10 |  لینک ثابت   • 

شنبه نهم آذر ۱۳۹۲

پیام تسلیت درگذشت حسین کلامی،هنرمندپیشکسوت تئاتراستان مازندران

باکمال تاسف وتاثر،روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهردرگذشت نابهنگام هنرمندپیشکسوت تئاتراستان مازندران،مرحوم مغفور،آقای حسین کلامی رابه جامعه هنری،بویژه اهالی تئاتروخانواده محترم آن عزیزسفرکرده تعزیت وتسلیت عرض می نماید.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 10:25 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲

برگزاری همایش بسیج وفرهنگ عاشورادرمجتمع فرهنگی وهنری حرقائم شهر

بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج وایام محرم الحرام،همایش بسیج وفرهنگ عاشوراباحضورحضرت حجت الاسلام حیدری ازاساتیدحوزه ودانشگاه وامام جمعه موقت قائم شهر،سرهنگ رمضانی فرماندهی سپاه قائم شهر،زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی،سعیدی رئیس بسیج هنرمندان استان،فلاح رئیس انجمن نمایش استان،فتحی رئیس شورای اسلامی شهرستان ومسئول انجمن خوشنویسان ،جوانان وهنرمندان بسیجی شهرستان درروزیکشنبه سوم آذرماه92درمجتمع فرهنگی وهنری حرشهرستان قائم شهربرگزارگردید.دراین همایش حاج آقاحیدری امام جمعه موقت قائم شهرطی سخنانی فرمود:اولین وبزرگترین بسیجی  عالم،مولاحضرت علی(ع) است وبسیجی واقعی ،تمام وجودش وقف اسلام وامام وولایت است.سیدهنرمندان عالم ،حسین بن علی(ع) است.ایشان همچنین درادامه افزود:قلم ،قدم وبیان ما بایدبانگاه ولایت ورهبری باشدودرمسیرامامت وولایت گام برداریم.وی  دربخش دیگری ازسخنان خودبه جمله حضرت امام (ره)که (فرمودند:شهادت ،هنرمردان خداست.)اشاره نمود وتصریح کرد :امروزاستکبارجهانی ازوجودبسیجیان پرشوروانقلابی وشهادت طلب،ترس ووحشت داردواین حمایتهاورهنمودهای حکیمانه رهبری وتفکرواقتداربسیجی بودکه درمذاکرات هسته ای به موفقیتهای بزرگ امت منجر گشت.پخش کلیپ،شعرخوانی بامضون بسیج توسط شاعره گرامی ،اجرای نمایش باموضوع شهادت ازدیگربرنامه های این همایش بوده است .درضمن برپایی نمایشگاه عکس عاشورایی وبرپایی خیمه حسینی نیز ازبرنامه های جنبی این همایش بوده که درمعرض دیدبازدیدکنندگان قرارگرفته بود.شایان ذکراست این همایش باهمکاری کانون بسیج هنرمندان شهرستان قائم شهرواداره فرهنگ وارشاداسلامی برگزارگردیده است.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 10:21 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲

دیدارکتابداران باحضرت آیت الله معلمی،امام جمعه محترم قائم شهربمناسبت هفته کتاب وکتابخوانی

بمناسبت گرامیداشت هفته کتاب وکتابخوانی،کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان قائم شهردرهفته کتاب باامام جمعه محترم قائم شهردیدار بعمل آوردند.درابتدازارعی،رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهرازاقدامات فرهنگی اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهربمنظورتشویق وترغیب جوانان ونوجوانان به امرمطالعه مطالبی رابیان نمودکه ازجمله اهداءکتاب به مدارس وکتابخانه ها،برپایی نمایشگاه کتاب درشهرستان ومشارکت دربرگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی ازکتاب حماسه حسینی رابرشمرد.سپس درادامه این دیدار،بزرگی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آماراجمالی ازوضعیت کتاب وکتابخانه هاوسرانه مطالعه شهرستان ارائه نمود.حضرت آیت الله معلمی،امام جمعه محترم قائم شهردراین دیدارصمیمانه باکتابداران تصریح کرد:کتاب متاع ارزشمندیست وازطریق کتاب دانش منتقل می گردد.کتاب حاصل اندوخته واندیشه فرهیختگان می باشدکه به نسل های دیگرمنتقل می گرددومهم این است که برای کتاب وکتابخانه مشتاق پیداگرددکه دراینصورت به امیدخداوندمتعال مابقی مشکلات جل خواهدشد.برای تشویق مردم به کتاب بایداتاق فکرتشکیل شودوطراحی وشیوه های جدیدوکارآمدی  برای ترغیب وترویج فرهنگ مطالعه ایجادگرددومسئولین ذیربط فرهنگی  وکتابداران دراین میان نقش بسزایی دارند.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 13:42 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲

رونمایی ازکتاب گلستان قلم درآئین تجلیل ازکتابداران وکتابخوانان نمونه شهرستان قائم شهربمناسبت گرامیداشت هفته کتاب وکتابخوانی،مراسمی باحضورامامزاده،مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران؛بزرگی،رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قائم شهر؛زارعی،رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی ؛محمدی،سرپرست امورهنری اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان؛منوچهراسکندری ازهنرمندان پیشکسوت خوشنویسی قائم شهر وجمعی ازپیشکسوتان کتابداری وکتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان واهالی کتاب واعضای محترم کتابخانه های عمومی شهرستان درروزپنج شنبه 30آبان 92درسالن همایش شهرداری قائم شهربرگزارگردید.درابتداپس ازخیرمقدم توسط بزرگی،رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان،امام زاده مدیرکل کتابخانه های عمومی استان درخصوص سرانه مطالعه مفیدوآمارکتاب وکتابخانه دراستان وشهرستان قائم شهرمطالبی رابیان نمودوتاکیدنمودفرهنگ مطالعه وکتابخوانی بایددرجامعه تثبیت شود ومردم برای رشدوبالندگی به کتابخانه ها مراجعه وازمنابع کتابخانه ها استفاده نمایند.درادامه این مراسم ،پخش کلیپ،اجرای زنده گروه تواشیح ام ابیهاازدیگربرنامه ها بوده است.رونمایی ازکتاب گلستان قلم ازآثاربرترخوشنویسان استان مازندران باحضوراساتیدپیشکسوت خوشنویسی ازدیگربرنامه های شاخص این مراسم بوده است.شایان ذکراست اهداءجوائزبه کتابداران وکتابخوانان نمونه شهرستان قائم شهر نیزپایان بخش این مراسم بوده است.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 12:23 |  لینک ثابت   • 

شنبه دوم آذر ۱۳۹۲

مراسم غبارروبی وعطرافشانی گلزارشهدای کلاگرمحله قائم شهردراولین روزازهفته بسیج
بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج دراولین روزازاین هفته مقدس،مراسم غبارروبی وعطرافشانی گلزارشهدای کلاگرمحله قائم شهرباحضورمسئولین وجمعی ازاهالی روستادررروزپنج شنبه 30آبان 92برگزارگردید.
دراین مراسم که بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج وسرداران و577شهیدگردان امام محمدباقر(ع)شهرستان قائم شهربرگزارگردیدمزارشهدای این روستاباشکوه خاصی عطرافشانی گردید.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 13:19 |  لینک ثابت   • 

شنبه دوم آذر ۱۳۹۲

برپایی روزی باشعروخاطره بمناسبت گرامیداشت آزادسازی سوسنگردویادواره شهدای بسیج دانشجویی قائم شهر

بمناسبت 26آبان،گرامیداشت حماسه آزادسازی سوسنگردویادواره شهدای بسیج دانشجویی شهرستان قائم شهر،روزی باشعروخاطره درروزپنج شنبه30آبان92درکانون تربیتی 9دی برادران قائم شهربرگزارگردید.این جلسه ادبی باهمکاری بسیج دانشجویی واداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهرباحضورمسئولین ،شاعران وعلاقمندان به شعرووادبیات درآخرین روزازآبان ماه برگزارگردید.درابتداپس ازخیرمقدم گویی توسط زارعی،رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهر،تعدادی ازشعرای برجسته شهرستان واستان به قرائت اشعارخودبااکثریت مضمون محرم وسیدوسالارشهیدان ،حضرت امام حسین(ع) پرداختند.پخش کلیپ ،خاطره گویی ازدوران دفاع مقدس توسط یکی ازیادگاران هشت سال دفاع مقدس ازدیگربرنامه های این مراسم بوده است.شایان ذکراست درپایان برنامه ازکلیه شاعران که دراین جلسه به قرائت شعرپرداخته اندبااهدای جوائزی تقدیربعمل آمده است.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 11:43 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲

برپایی نمایشگاه کتاب بمناسبت هفته کتاب وکتابخوانی درقائم شهر
بمناسبت گرامیداشت هفته کتاب وکتابخوانی و ماه محرم الحرام،نمایشگاه کتاب ومحصولات فرهنگی باهمکاری موسسه فرهنگی سپهرآریای شمال واداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهردرشهرستان قائم شهر برپاگردیده است .به گفته زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهراین نمایشگاه باهدف ترویج فرهنگ مطالعه وکتابخوانی درجامعه از هشتم محرم مصادف با21آبان ماه92 لغایت 15اذرماه درخیابان تهران،جنب باشگاه تختی با1200عنوان وبیش از6000نسخه درموضوعات روانشناسی،مذهبی،اجتماعی،آموزش خانواده،پزشکی،ادبیات وشعر،تاریخ وسرگذشتنامه ،کودکان وادعیه درمعرض نمایش گذاشته شده است که به این تعدادکتاب 300عنوان و2000نسخه نیزافزوده خواهدشد که درمیان این محصولات فرهنگی نرم افزارهای مداحی تولیدسال92نیزمشاهده می شود.ایشان درادامه افزود:برپایی نمایشگاه کتاب بمنظورتشویق وترغیب جوانان ونوجوانان به امرمطالعه وکتابخوانی فرصتیست تاخانواده هاباهمراهی فرزندان خودبمنظورتثبیت جایگاه فرهنگ عادت به مطالعه درمیان خانواده ،ازاین نمایشگاه بازدیدبعمل آورندکه این مهم زمینه ایست که باعث توسعه کشورمی گردد.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 7:54 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲

برگزاری مراسمی بمناسبت 26آبان،سالروزآزادسازی سوسنگرددرکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانانبمناسبت ایام سوگواری سیدوسالارشهیدان،حضرت امام حسین(ع)و72تن ازیاران وفادارآنحضرت،وهمچنین بمناسبت گرامیداشت آزادسازی سوسنگردمراسمی باحضورزارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی ،حضرت حجت الاسلام والمسلمین آهنگرخطیر،معاون پرورشی اداره آموزش وپرورش قائم شهر،وجمعی ازمسئولین ادارات ودانش آموزان ابتدایی پسرانه مدرسه سماءدرروزیکشنبه26آبان92درکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان قائم شهربرگزارگردید.درابتداآهنگرخطیر معاون پرورشی اداره آموزش وپرورش قائم شهرطی بیاناتی ،مطالبی راجع به واقعه کربلاوحادثه جانسوزعاشوراوهمچنین راجع به حماسه آزادسازی سوسنگرد باهدف آشنایی وانس دانش آموزان باواقعه کربلاوهمچنین حماسه رشادتهای رزمندگان غیوردرآزادسازی سوسنگرد بیان نمودند.سپس درادامه این مراسم رجبی،پرده خوان واقعه کربلاباهنرنمایی به پرده خوانی وروایت حادثه وحماسه کربلاپرداخت ودانش آموزان راباحماسه دلاوران کربلاآشناوآگاه نمود.درادامه این مراسم تعدادی ازدانش آموزان بامداحی به همراه حاضرین درجلسه به سوگواری وسینه زنی درروزسوم اقاامام حسین(ع) پرداخته وحال وهوای معنوی خاصی ایجادشد.قرائت وصیت نامه شهیدحسین بهرامی،فرمانده شهیدازشهدای گرانقدرحماسه آزادسازی سوسنگردواهل شهرستان ساری توسط یکی ازدانش آموزان،قرائت مقاله ای راجع به شهیدچمران ازرزمندگان آزادسازی سوسنگرد،پخش نمایش فیلم ازدیگربرنامه های این مراسم بوده است.شایان ذکراست این مراسم باهمکاری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان واداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهربرگزارگردیده است.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 12:48 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲

برگزاری جلسه ستادگرامیداشت شهدای شهرستان سیمرغ درمنزل خلبان شهیداحمدکشوری

چهارمین جلسه ستادبزرگداشت خلبان شهیداحمدکشوری و150شهید والامقام شهرستان سیمرغ،باحضورحضرت حجت الاسلام حاج آقایوسفی،امام جمعه محترم شهرستان سیمرغ،آقای میرزایی فرماندار،جناب سرهنگ یعقوبی فرمانده سپاه شهرستان،زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی ،خداشناس رئیس بنیادشهیدوامورایثارگران شهرستان قائم شهرودیگراعضای محترم این ستاددرفضای معنوی خاصی درمنزل والده محترم خلبان شهیدکشوری برگزارشد.دراین جلسه معنوی ضمن گرامیداشت یادوخاطره ی خلبان شهیدکشوری و150شهیدشهرستان سیمرغ،به برگزاری هرچه باشکوهترمراسم یادواره ی شهداءدرروزپنج شنبه 14آذرماه 92درمصلی جمعه شهرستان سیمرغ واجرای برنامه های متنوع فرهنگی درطول این ایام باهمکاری همه دستگاههاتاکیدگردید.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 8:31 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲

برگزاری مراسم پرفیض دعای زیارت عاشورادراداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهر
بمناسبت ایام سوگواری سروروسالارشهیدان،حضرت امام حسین(ع)،مراسم بافضیلت دعای زیارت عاشوراباحضورزارعی،رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهروکارکنان اداره فرهنگ وارشاداسلامی درروزسه شنبه 21آبان 92مصادف باهشتم محرم
1435هجری قمری درنمازخانه اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهردرفضای معنوی خاصی برگزارگردید.
نوشته شده توسط روابط عمومی در 14:7 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲

برپایی باشکوه نمازظهرعاشورادرعاشورای حسینی1435هجری قمری درحسینیه عاشقان ثارا..قائم شهر


نمازظهرعاشوراباحضورهزاران نفرازعزاداران حسینی درپنج شنبه دهم محرم1435هجری قمری باشکوه خاصی درحسینیه عاشقان ثارا...برگزارگردید.شیفتگان وعاشقان وعزاداران سالارشهیدان پس ازبرگزاری مراسم دسته روی وعزاداری باشکوه درسوگ سالارشهیدان،حضرت امام حسین(ع)باحضورواقامه نمازظهرعاشوراهدف اصلی قیام عاشورارابه نمایش گذاشته وباردیگرلبیک گویان وباتاسی ازاقامه نمازظهرعاشورادرصحرای کربلاتوسطامام حسین(ع)ارادات خالصانه خودرابه امام حسین اسوه صبروشجاعت وایمان نشان دادند.نمازظهرعاشورادرحسینیه عاشقان ثارا...به امامت آیت ا...سلیمانی،مسئول حوزه علمیه امام جعفرصادق(ع)برگزارگردید.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 13:21 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲

برگزاری جلسه گرامیداشت هفته کتاب وکتابخوانی درفرمانداری قائم شهر


جلسه هفتــــه کتـــــاب وکتابخوانی باحضورتقی پور،معاون فرمانداری قائم شهرمورخ 21آبان 92درفرمانداری قائم شهربرگزارگردید.درابتداپس ازتلاوت آیاتی چندازکلام ا...مجیدتقی پور،معاون فرمانداری قائم شهرخواستارهمکاری وتعامل بیشترادارات دربرگزاری هرچه بهتربرنامه های هفته کتاب وکتابخوانی وتشویق وترغیب این حرکت فرهنگی واجتماعی درمیان نوجوانان وجوانان شدند.سپس هریک ازحاضرین درجلسه به بیان نقطه نظرات ودیدگاههای خودپرداخته ودرپایان نیزمصـــــوبــــات ذیل به تصـــــویب رسید:چاپ بنرتبلیغاتی،چاپ بروشور،بازدیددانش آموزان ازکتابخانه های تابعه،دیدارکتابداران باامام جمعه محترم شهرستان درهفته کتاب،برگزاری برنامه((یارمهربان))وشعرخوانی کودکان وقصه گویی در26آبان،برگزاری عصـــــرشـــعرعاشــــورایــــی مـــورخ27آبــــان،بــــــرگـــزاری بـــرنامه ویژه قصــــــــه گــــــــویی(کــــــــــــــودک وکتــــــــابخانه)مورخ28آبــــــان،بــــــرپـــایی ایــــــستــــــــــــــگاه نـــقـــــــــاشــــــــــــــــی(کــــــــــــــودک ،کـتـــــــــــــــاب وکــــتابخانه)مورخ29آبان،عطرافشانی وغبارروبــــــی گـــــلزارشهداءتوســـــط کتــــــابداران مورخ30آبان،شرکت کتابداران درنمازجمعه اول آذرماه،افتتاح ایستگاه مطالعه دربانک صادرات وایستگاه قطاردرهفته کتاب،تجلیل ازناشران برتردرهفته کتاب وکتابخوانی،اهداءکتاب به دانش آموزان،برپایی نمایشگاه کتاب درسطح شهرستان،برپایی افتتاح کتابخانه الکترونیکی برای دانشجویان،برپایی نمایشگاه تخصصی درکتابخانه دانشگاه آزاداسلامی واحدقائم شهر،برگزاری مسابقه کتاب وکتابخوانی وایستگاه نقاشی برای کودکان ونوجوانان،برپایی نمایشگاه کتاب ،اهداءکتاب به مدارس وادارات ومراکزآموزشی،تجلیل ازناشرین فعال شهرستان،تکریم ازپدیدآورندگان وخادمان نشر،انجام تبلیغات محیطی بمناسبت هفتــــــه کتــــــــاب وکتـــــــابخوانی.شایان ذکراست هفته کتاب وکتابخوانی ازتاریخ25آّبان لغایت2آذرماه92می باشد.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 11:23 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲

پیام تسلیت شهادت امام سجاد(ع)

12محرم،سالروزشهادت بزرگ مردمناجات،امام عابدان وعارفان،پیامبرکربلای عشق،پاسداروحی نبوی،امام زین العابدین(ع) راتسلیت می گوئیم.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 7:53 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲

برگزاری جلسه کمیته فرهنگی ستادبزرگداشت حماسه آزادسازی سوسنگرد


جلسه کمیته فرهنگی ستادبزرگداشت حماسه آزادسازی سوسنگردروزدوشنبه20آبان92باحضوراعضای این کمیته دراداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهربرگزارگردید.دراین جلسه زارعی،رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهرضمن عرض تسلیت ایام محرم الحرام وبزرگداشت یادوخاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس درخصوص 26آبان،سالروزحماسه آزادسازی سوسنگردمطالبی رابیان نموده وبامعرفی پنج شهیدازشهرستان قائم شهرکه دراین حماسه بزرگ به درجه رفیع شهادت نائل شدند،یادوخاطره  این شهدای گرانقدرراگرامی داشتند.درادامه هریک ازاعضای این کمیته فرهنگی،به بیان دیدگاهها ونقطه نظرات خودپرداختندکه مواردزیرنیزمصوب گردید:درج موضوع گرامیداشت حماسه آزادسازی سوسنگرددرسربرگ نامه های اداری توسط کلیه ادارات شهرستان؛فضاسازی مناسب ونصب تمثال شهدای گرانقدرسوسنگردتوسط شهرداری وشورای شهرشهرستان؛سخنرانی یادگاران حماسه آزادسازی سوسنگرددرسطح مدارس شهرستان؛نواختن زنگ آزادسازی سوسنگردورژه نمادین دانش آموزان درسطح مدارس سماء،برگزاری یادواره شهدای بسیج دانشجویی؛برگزاری ایستگاه صلواتی توسط اداره صنعت،معدن وتجارت واتاق اصناف؛ارسال پیامک به مشترکین تلفن ثابت باموضوع آزادسازی سوسنگردتوسط اداره مخابرات شهرستان،نصب بنرباموضوع آزادسازی سوسنگرددرهتلها وواحدهای پذیرایی توسط اداره میراث فرهنگی؛دیدارباخانواده های محترم شهدای سوسنگردوغبارروبی گلزارشهدا،تجلیل ازرزمندگان حماسه آزادسازی سوسنگردتوسط اداره بنیادشهیدوامورایثارگران؛پوشش تصویری ازمراسم حماسه آزادسازی سوسنگردوزیرنویس ازطریق شبکه طبرستان توسط نماینده صداوسیمای استان مازندران؛برگزاری عصری باشعروخاطره باهمکاری اداره فرهنگ وارشاداسلامی وبسیج دانشجویی؛سخنرانی آقای آهنگرخطیر،معاون پرورشی آموزش وپرورش قائم شهر؛پرده خوانی عاشوراتوسط یکی ازمربیان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان،خاطره گویی،سرود،نمایش...توسط کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان.


نوشته شده توسط روابط عمومی در 12:21 |  لینک ثابت   • 

شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲

صبرواستقامت درراه حق وقاطعیت درراه مبارزه باظلم وستم ازبزرگترین درسهای واقعه عاشوراست:


رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان قائم شهربمناسبت فرارسیدن ایام محرم الحرام،ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سروروسالارشهیدان حضرت حسین بن علی(ع)و72تن ازیاران صدیق آن حضرت اظهارداشتند:ماه محرم فرصت بسیارمناسبی است که همه ماانسانهادرمسیرارتقاءاعتقادات وباورهای دینی ومذهبی گام برداریم چراکه امروزه همه دشمنان نظام وانقلاب اسلامی سعی درکمرنگ نمودن اعتقادات وباورهای دینی ومذهبی مردم بویژه جوانان درقالب ماهواره واینترنت وتولیدبرنامه های ضدفرهنگی دارندواندیشه های پاک وناب جوانان ماراهدف گرفته اندکه باافزایش بصیرت وآگاهی می توانیم همه این توطئه هاراخنثی نمائیم.زارعی درادامه افزودند:زنده بودن قیام اباعبدالله الحسین(ع)به جاودانگی آرمانهای مقدس آن حضرت بوده است وهمه این عزاداریهابایددرراستای تحقق آرمانهای والاومقدس قیام حضرت امام حسین (ع)باشد.رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهردرادامه به بزرگترین درسهای واقعه عاشورااشاره داشتندوبیان کردند:صبرواستقامت درراه حق وقاطعیت درراه مبارزه باظلم وستم وظالم وتن به ذلت ندادن ازبزرگترین درسهای واقعه عظیم عاشورابرای ما مسلمانان وهمه انسانهای آزاده دنیاست.وی تاکیدکردندازجمله اهداف مهم قیام اباعبدالله الحسین(ع)درروزعاشورااحیای فریضه الهی امربه معروف ونهی ازمنکرواقامه نمازبودوهمه مامسلمانان وظیفه داریم درجهت نهادینه وپیاده کردن این فریضه الهی درجامعه تلاش نمائیم وازهیچ کوششی دراین راه دریغ نورزیم.رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهردرپایان اظهارداشتند:عزاداریهابرای اهل بیت وامام حسین(ع) بایدهمراه باشعوروشناخت باشدچراکه توجه به این امرموجب زنده نگهداشتن ایمان درذهن جامعه می شود.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 11:33 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲

برپایی دومین نمایشگاه تصویرسازی کودکان درقائم شهر

بمناسبت گرامیداشت 13آبان،روزدانش آموز وبمنظورتشویق وترغیب کودکان به هنرهای تجسمی وباهدف شکوفایی خلاقیت واستعداهای بالقوه کودکان دومین نمایشگاه تصویرسازی کودکان  درتاریخ14آبان 92درآموزشگاه آزادهنری کلک مشکین واقع درخیابان یوسف رضا(ع)،باهمکاری اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهربرپا گردیده است.این نمایشگاه ازآثارتصویرسازی کودکان ازساعت15الی19باحضورکودکان مشتاق به هنروخانواده های محترمشان وجمعی ازهنرمندان ،بامدیریت زهراغلامی (طراح وبرگزارکننده این نمایشگاه)،درمعرض دیدعموم قرارگرفته است.درهنرتصویرسازی کودکان،بعدازداستان سرایی ،کودکان باخلاقیت وپردازش داستان،به  تصویرسازی ازداستان موردنظرمی پردازند.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 9:56 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۲

پیام تسلیت فرارسیدن ایام محرم الحرام 1435هجری قمری

فرارسیدن ماه محرم الحرام،ایام سوگواری سروروسالارشهیدان،حضرت حسین بن علی(ع) برتمامی مسلمانان جهان تسلیت باد

نوشته شده توسط روابط عمومی در 11:1 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۲

گرامیداشت 14آبان،روزملی مازندران

14ابان ،روزملی مازندران،سالروزتاسیس اولین حکومت علویان وشیعیان درایران به افتخارمازندران،سالروزبیعت مردم ولایی مازندران باحسن بن زیدعلوی،یکی ازنوادگان امام حسن مجتبی(ع)گرامی باد

نوشته شده توسط روابط عمومی در 10:44 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲

برگزاری راهپیمایی باشکوه یوم الله 13آبان،روزملی مبارزه بااستکبارجهانی درشهرستان قائم شهربمناسبت یوم الله 13آبان،روزتسخیرلانه جاسوسی آمریکابه دست دانشجویان پیروخط امام درسال1358هجری شمسی وروزملی مبارزه بااستکبارجهانی، راهپیمایی عظیمی باحضورفرماندارومسئولین دستگاههای اجرایی واداری،جمعیت عظیم دانش آموزان مدارس سطح شهرومردم ولایی وآگاه درشهرستان قائم شهربرگزارگردید.فریادتوفنده مرگ برآمریکاراهپیمایی کنندگان ازحسینیه عاشقان ثارا...به سوی میدان طالقانی همزمان باسراسرکشور درقائم شهرطنین اندازشدوعظمت استکبارجهانی دراین روزبزرگ،13آبان،شکسته شد.مردم ولایی وهمیشه درصحنه قائم شهرباسردادن شعارهای مرگ برآمریکا،مرگ براسرائیل انزجارخودراازاستعمارگران اعلام نموده وباردیگرحمایت خویش راازفرمان رهبری آشکارساختند.درپایان این راهپیمایی قطعنامه تظاهرات سراسری یوم ا...13آبان 92درحمایت ازولایت ورهبری ومحکومیت وانزجارازاستکبارجهانی قرائت گردیدوباشعارالله اکبر موردتائیدوحمایت راهپیمایان قرارگرفت.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 13:52 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲

برپایی نمایشگاه نقاشی درنگارخانه موج هنر

نمایشگاه نقاشی ازآثارهنرجویان نگارخانه موج هنرازتاریخ 11آبان92لغایت13آبان درنگارخانه موج هنرواقع درمیدان علی برپاگردیده است.دراین نمایشگاه از64اثرازآثارهنرجویان ،24اثردرتکنیک طراحی،سیاه قلم ورنگ وروغن و30اثرازنقاشی کودکان درتکنیک آزادبه معرض نمایش گذاشته شده است.لذاعلاقمندان به هنرهای تجسمی  می توانندازساعت10صبح الی20شب ازاین نمایشگاه بازدیدبعمل آورند.شایان ذکراست این نمایشگاه باهمکاری نگارخانه موج هنربامدیریت مریم بزرگی واداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهر برپاگردیده است.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 12:28 |  لینک ثابت   • 

شنبه یازدهم آبان ۱۳۹۲

برپایی چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهر
حضرت آیت ا...معلمی درجلسه شورای فرهنگ عمومی قائم شهر:مذاکره باغرب به معنی سازش نیست،مذاکره بایددرچهارچوب حفظ عزت ،سربلندی واقتدارایران اسلامی باشد.چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهرباحضوراعضاءاین شورا دردفترامام جمعه محترم شهرستان قائم شهربرگزارشد.دراین جلسه پس ازتلاوتی چندازکلام ا...مجید،زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی ودبیرشورا ی فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهرضمن قرائت دستورکارجلسه اظهارداشتند:عزاداری همه مادرایام محرم بایدبه گونه ای باشدتابتوانیم عشق وارادت خالصانه خودمان رابه آقاعبدالله الحسین(ع) بصورت واقعی نشان دهیم.همچنین پیشاپیش 14آبان روزفرهنگ عمومی ومازندران وبیعت مردم مازندران باولایت علویان راگرامی داشتند.درادامه حضرت آیت ا....معلمی امام جمعه ورئیس محترم شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهرفرمودند:مذاکره باغرب به معنی سازش باآنهانیست بلکه مذاکره بایددرچهارچوب حفظ عزت،سربلندی واقتدارایران اسلامی باشد.رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان درادامه ضمن تسلیت شهادت جمعی ازسربازان غیورپاسگاه مرزی توسط تروریستها اظهارداشتند:این عمل وحشیانه قطعا"باحمایت استکبارجهانی آمریکا صورت گرفته است.حضرت آیت ا..معلمی درادامه افزودند:ماه محرم وعاشورا ی اباعبدالله الحسین(ع)پیام خاص خودش رادارد(زنده نگه داشتن اسلام واحیای فریضه امربه معروف ونهی ازمنکر)وازاصل محتوایی عزاداری وعاشورانبایدمنحرف شویم لذابرای این مهم همه دستگاهها مخصوصا"اداره تبلیغات اسلامی واوقاف وامورخیریه جلساتی رابرای توجیه هیئتهای مذهبی برگزارنمایند.ایشان درادامه درخصوص مراسم اجتماع عظیم عزاداران درتاسوعای حسینی فرمودند اگراحیانا"هوامساعدنباشداین مراسم درجوارشهدای گمنام درحسینیه عاشقان ثارا...برگزارشود.درادامه جناب سرهنگ رمضانی فرماندهی محترم سپاه شهرستان قائم شهردرخصوص طرح بسیج همه جانبه مبارزه باموادمخدرواعتیادتوضیحان مبسوطی راارائه فرمودندوافزودند:دبیرخانه طرح بسیج همه جانبه مبارزه باموادمخدرواعتیادازتیرماه سال91درسپاه راه اندازی شدوکمیته های مختلفی پیرامون طرح فعال شدند،طی یکسال گذشته اقدامات فراوانی درحوزه آگاه سازی وپیشگیری ازاعتیادصورت گرفته است.وی درادامه بیان داشتندهمانطوریکه دردوران دفاع مقدس مردم واردصحنه شدندلذااین بارهم می بایست همچون دفاع مقدس جهت مقابله بااعتیادمردم واردعمل شوندونیازبه همکاری همه مردم ودستگاههای مختلف اداری است.درادامه آقای پیرفلک فرماندارونائب رئیس شورای فرهنگ عمومی فرمودند:بحث محتوایی وقیام نهضت اباعبدالله الحسین  (ع)بایدموردتوجه ویژه درعزاداریهاقرارگیردهمچنین بعضی ازعزاداریهاکه برای سالارشهیدان انجام می شودهیچ ارتباطی بااصل عزاداری نداردکه دراینخصوص سازمان تبلیغات اسلامی واداره اوقاف بابرگزاری نشستهای تخصصی باهیئتهای مذهبی مبنی برعدم استفاده ازعلم وآلات موسیقی درمراسم عزاداری می توانندتاثیرگذارباشند.نائب رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان درادامه درخصوص مبارزه باموادمخدراظهارداشتند:برای جلوگیری ازاعتیادومبارزه باموادمخدربایداقدامات فرهنگی وپیشگیرانه رادراولویت کارقراردادوخوشبختانه باهمکاری همه دستگاهها،کمپهای غیرمجازشهرستان100درصدتعطیل شدند.درادامه آقای عشقی دادستان محترم شهرستان توضیحات جامع وکاملی درخصوص اقدامات قضایی انجام شده پیرامون برگه های پیش بینی مسابقات فوتبال بیان نمودند.دراین جلسه مقررگردید:اجتماع عظیم عزادران درتاسوعای حسینی باشکوه خاصی درخیابانهای منتهی به حسینیه عاشقان ثارا...برگزارگردد.هماهنگی های لازم باصداوسیمای مرکزاستان جهت پوشش مناسب تصویری این اجتماع بعمل آید.اداره تبلیغات اسلامی واوقاف و امورخیریه جلسات تخصصی باهیئتهای مذهبی مبنی برعدم استفاده ازعلم وآلات موسیقی دردسته جات عزاداری برگزارنمایند.مقررگردیدهمه ادارات پیرامون طرح بسیج همه جانبه مبارزه بااعتیادوموادمخدرباسپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری لازم بعمل آورند.مقررگردیدتیمی ازاداره فرهنگ وارشاداسلامی ونیروی انتظامی مبنی برشناسایی مراکزتهیه وتوزیع برگه های پیش بینی مسابقات فوتبال تشکیل واقدام قانونی لازم راصورت دهند.همچنین دراین جلسه آقای علیپورنماینده محترم مردم قائم شهردرمجلس شورای اسلامی بعنوان سخنران مراسم راهپیمایی 13آبان شهرستان قائم شهرتعیین گردید.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 11:7 |  لینک ثابت   • 
مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر